Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/web/icom.sk/www/data/constants.php on line 2
iCom ~ Produkty - Prenos údajov cez GSM, GPRS
Kontakt     Mapa stránky
Prenos údajov cez GSM, GPRS

Systém GsmBat3 , resp. GsmBat9 slúži na zaznamenanie hodnôt prietoku/prúdového vstupu/, binárnych vstupov s čo najmenším nárokom na odber prúdu.Zaznamenané hodnoty sú prenesené do centrálneho PC cez sieť GSM.

Modul v technológii meria počet impulzov od prietokomera, zapína analógový vstup na niekoľko sekúnd na meranie, obsluhuje zabezpečenie objektu. Modul umožňuje nastaviť hraničné hodnoty prietoku a analógového vstupu pre hlásenie alarmu. Po uplynutí nastaveného času alebo v prípade alarmu, modul zaznamená aktuálny stav meraných veličín, zapne GSM modem a prihlási sa do centrály.

Systém bol vyvinutý na prevádzku v miestach, kde nie je k dispozícii trvalý zdroj napájacieho napätia. Napájanie je možné riešiť napríklad kvalitnými monočlánkami. Trvalý odber  je 50 mikroampérov, pričom sú funkčné všetky binárne vstupy a čítač impulzov. Analógový vstup je meraný raz za niekoľko minút a je určený na zapojenie dvojvodičových snímačov 4-20 mA.  Ekvivalentný odber pri frekvencii záznamu raz za 10 minút a pri odbere snímača 12mA je 60 uA Ekvivalentný odber prenosu údajov do PC raz za 24 hodín je ďalších 50 uA.  Kapacita záznamníka je 2126 záznamov.

Na prenos údajov používame GSM operátora cez paušál. Prenos údajov je spoplatňovaný ako bežný hovor a nie je potrebná žiadna špeciálna aktivácia.