Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/web/icom.sk/www/data/constants.php on line 2
iCom ~ Produkty - Monitoring vozového parku
Kontakt     Mapa stránky
Monitoring vozového parku

Platforma NaviGate je systém elektronických máp, ktorá slúži ako vizualizačná platforma pre najrôznejšie grafické a databázové informácie nad kvalitným mapovým podkladom.

NaviGate zahrňuje riešenie pre servere, desktopové aplikácie aj pre internetové a mobilne aplikácie. NaviGate je tiež základom nadstavbových modulárnych aplikácií: FLEETWARE – aplikácie pre správu vozového parku vyvíjané v úzkej koordinácii spoločností Radium s.r.o. a Position s.r.o., lokalizované dopravné spravodajstvo nad mapou, Remote Control, Live Update a ďalšie.

NaviGate možno využiť pre integráciu dát z rôznorodých podnikových a prevádzkových systémov alebo internetových zdrojov. Dáta môžu byť prezentované zrozumiteľnou a interaktívnou formou širokému okruhu užívateľov konkrétne spoločnosti – manažérom, obchodníkom, pracovníkom rozvoja, v rámci dispečerských a dohľadových centier alebo pracovníkom prevádzky.

Rýchlosť a zrozumiteľnosť informácií nad kvalitnou mapou doplnené funkčnosťou systému umožňujúcou postupne rozvíjať nasadenie systému a rozširovať okruh užívateľov.