Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/web/icom.sk/www/data/constants.php on line 2
iCom ~ Referencie
Kontakt     Mapa stránky
Vodné hospodárstvo

Ponúkame snímače tlaku a hladiny
Prietokomery
Riadiace a informačné systémy

Bezpečnosť je základ

K našej náplni práce patrí 
aj zabezpečovanie alarmov do 
vodohospodárskych objektov.

Servisná činnosť

Všetky produkty, ktoré ponúkame
sme schopní aj servisne
spravovať.

Referencie

BVS, a.s. Bratislava, Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Vodárenský dispečing – 76 objektov
Termín realizácie: 1993 – 2008

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra
Vodárenský dispečing – 42 objektov
Termín realizácie: 1994 – 2009

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra
Meranie vodárenských veličín a prenos systémom GSM – 22 objektov
Termín realizácie: 2005 – 2008

HENKEL Slovensko spol. s r.o., Záhradnícka, 91820 09 Bratislava
Zmena SW a HW vybavenia výrobnej linky v Novom Meste n/Váhom
Termín realizácie: 2004 – 2005

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra
PnSV pripojenie vodomerných šachiet na centrálny dispečing – 15 objektov
Termín realizácie: 2009

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra
Oprava prenosového systému dispečing SPDV Topoľčany
Termín realizácie: 2009

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra
Monitorovací systém vozidiel v správe ZsVS, a.s.
Termín realizácie: 2009

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra
Ochranný kamerový systém pre vodárenský zdroj Gabčíkovo
Termín realizácie: 2009

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra
Ochranný kamerový systém pre vodárenský zdroj Jelka
Termín realizácie: 2009

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra
Dispečing OZ Topoľčany - výmena PLC a modemov - rozšírenie dispečingu
Termín realizácie: 2010