Kontakt     Mapa stránky
Servisná činnosť

Všetky produkty, ktoré ponúkame
sme schopní aj servisne
spravovať.

Bezpečnosť je základ

K našej náplni práce patrí 
aj zabezpečovanie alarmov do 
vodohospodárskych objektov.

Vodné hospodárstvo

Ponúkame snímače tlaku a hladiny
Prietokomery
Riadiace a informačné systémy